ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng trang web TADTHOME.COM:

Chấp nhận điều khoản:
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web TADTHOME.COM, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ:
Trang web TADTHOME.COM và nội dung trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của TADTHOME hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web hay nội dung trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ TADTHOME.

Sử dụng cá nhân và phi thương mại:
Trang web TADTHOME.COM được cung cấp cho mục đích cá nhân và phi thương mại của người sử dụng. Bạn không được sử dụng trang web này để mua bán, quảng cáo hoặc kinh doanh bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ TADTHOME.

Nội dung và thông tin:
TADTHOME cố gắng đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin và nội dung trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin hoặc nội dung này. Việc sử dụng thông tin trên trang web là trách nhiệm của bạn và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin từ trang web này.

Quyền từ chối truy cập:
TADTHOME có quyền từ chối hoặc hạn chế truy cập vào trang web cho bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Liên kết tới trang web bên ngoài:
Trang web TADTHOME.COM có thể chứa các liên kết tới trang web của bên thứ ba. Tuy nhiên, TADTHOME không chịu trách nhiệm đối với nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của những trang web bên ngoài trước khi sử dụng chúng.

Bảo mật thông tin:
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của TADTHOME. Tuy nhiên, việc bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi sử dụng trang web là do tùy ý và có trách nhiệm của bạn.

Thay đổi điều khoản:
TADTHOME có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này theo ý muốn. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

Những điều khoản trên đây là một phần của sự cam kết của chúng tôi để đảm bảo trải nghiệm trang web an toàn, tin cậy và thoải mái cho mọi người. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web TADTHOME.COM, điều này được hiểu là bạn đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản này.

Địa chỉ văn phòng

281 Đ. Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại

0945866999

Email

tadthome.com@gmail.com

Website :

www.tadthome.com

Web tadthome - địa chỉ tin cậy

Chính sách 

Chính sách bán hàng và bảo hành